Gmina Lubycza Królewska,  Uszkodzony,  Żurawce

Żurawce 8

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.38578, 23.55408

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż postawił Kiszka Wasyl. 1899”.

Kamienny krzyżyk wieńczący zniszczony i zastąpiony metalowym. W górnej części cokołu znajdziemy wnękę z płaskorzeźbą modlącej się postaci.

TUTAJ album ze zdjęciami