• Gmina Lubycza Królewska,  Hrebenne,  Prawosławny

    Hrebenne 5

    Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

    50.28079, 23.58815

    Brak inskrypcji. Zajdziemy za to kilka niedbale wyrytych krzyżyków na cokole. Niekoniecznie musi to być efekt wandalizmu, co jakiegoś zwyczaju oznaczania zmarłych. Cokół zwieńczony jest rzadko spotykanym w tym rejonie krzyżem prawosławnym. Jest on uszkodzony, ale został prowizorycznie naprawiony.

    TUTAJ album ze zdjęciami