Teniatyska

 • Gmina Lubycza Królewska,  Krzyż z czaszką i piszczelami,  Teniatyska

  Teniatyska 1

  Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

  50.32216, 23.55099

  Inskrypcja: „Ten krzyż postawił Piotr i Elszbieta Jaworscy na chwałę Boską. Dnia 20 sier. R 1880”.

  Krzyż ozdobiony specyficzną płaskorzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego, pod którego stopami znajdziemy symbol czaszki i piszczeli. Krzyże z takim wzorem płaskorzeźby ukrzyżowanego to przykład ewolucji kamieniarki bruśnieńskiej. Płaskorzeźba Chrystusa ma tutaj więcej szczegółów i inną formę.

  TUTAJ album ze zdjęciami

 • Gmina Lubycza Królewska,  Pamiątka zniesienia pańszczyzny,  Teniatyska

  Teniatyska 2

  Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

  50.3254, 23.5495

  Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka uwolnienia dnia 3 maja 1848 roku”.

  Jest to pomnik upamiętniający zniesienie pańszczyzny chłopów w Galicji w 1848 roku. To najstarszy wzór krzyża, gdzie występuje płaskorzeźba ukrzyżowanego Chrystusa. Widać jej prostą ludową formę. Na ramionach krzyża skróty opisujące ukrzyżowanego i titulus na górnej części belki krzyża.

  TUTAJ album ze zdjęciami

 • Gmina Lubycza Królewska,  Teniatyska

  Teniatyska 4

  Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

  50.32311, 23.55358

  Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na Chwałę Bożą i przeczystej dziewicy Maryi ten krzyż postawił Dmytro Ołenycz”.

  Figura jest z tyłu częściowo zdewastowana, najprawdopodobniej przez ostrzał podczas II wojny światowej. Nieopodal są schrony z „Linii Mołotowa”. Krzyżyk wieńczący ozdobiony jest na ramionach wypukłymi gwiazdkami.

  TUTAJ album ze zdjęciami

 • Gmina Lubycza Królewska,  Teniatyska

  Teniatyska 7

  Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

  50.33123, 23.5564

  Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż postawiono… Dnia czerwca 17. 1907”.

  Figura od dawna zamalowywana farbą, co ukrywa detale rzeźby. Inskrypcja była wcześniej odczyszczana i przerysowana, co utrudnia jej odczytanie. Górna część belki krzyżyka ozdobiona jest wklęsłą gwiazdką.

  TUTAJ album ze zdjęciami

 • Gmina Lubycza Królewska,  Teniatyska,  Uszkodzony

  Teniatyska 8

  Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

  50.33441, 23.5553

  Brak inskrypcji. Krzyżyk wieńczący pęknięty. Pęknięta jest też korona cokołu i postawa schodkowa. Figura jest ustawiona na dużym kamieniu młyńskim. Ponieważ w okolicy jest sporo takich krzyży z kamieniami młyńskimi, także uszkodzonymi, należy wziąć pod uwagę, że funkcjonował w tej okolicy zwyczaj, który nakazywał nie wyrzucać zużytych czy uszkodzonych kamieni młyńskich, tylko użyć ich do takiego celu, który wpłynie na poszczęszczenie w czymś związanym z tym przedmiotem. Być może chodzi o zaklinanie urodzaju. W przypadku kamiennych krzyży nagrobnych, gdzie kamień młyński użyty został jako podstawa, można przypuszczać, że osoba pochodziła z rodziny młynarzy. Temat wymaga badań.

  TUTAJ album ze zdjęciami