Dęby

  • Dęby,  Gmina Lubycza Królewska,  Uszkodzony,  Wnęka z Maryjką

    Dęby 1

    Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

    50.32532, 23.49699

    Najprawdopodobniej brak inskrypcji. Większa część cokołu jest ukryta pod ziemią, dlatego nie wiadomo, co tam może się znajdywać. Pierwotnie figura była w innym miejscu, w polach. Stamtąd została wyrzucona do bagna. Następnie gdy kopano staw, znaleziono cokół i postanowiono go użyć do zrobienia z niego czegoś w rodzaju kapliczki, zwieńczonej metalowym krzyżem. Postawioną ją na miejscu figury, którą zabrano na pobliskie osiedle, przed jeden z budynków mieszkalnych. Zrobiła to osoba, w której rodzinie nie mogło urodzić się dziecko. Uznali, że przeniesienie przed blok krzyża z bagien pomoże.

    TUTAJ album ze zdjęciami

  • Dęby,  Gmina Lubycza Królewska

    Dęby 3

    Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

    50.305, 23.50437

    Na krzyżu znajdziemy tylko datę 1891 i prostą płaskorzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa w ludowej formie. Krzyż obecnie znajduje się w lesie. Przed wojną niedaleko była wieś Borysy, która obecnie nie istnieje.

    TUTAJ album ze zdjęciami

  • Dęby,  Gmina Lubycza Królewska,  Uszkodzony

    Dęby 5

    Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

    50.29999, 23.48232

    Obecnie krzyż jest uszkodzony i jego elementy leżą obok podstawy. Nie ma inskrypcji. Krzyż stał na polach w okolicach wsi: Mrzygłody i Gruszka. Teraz jest tutaj las. Jest to klasyczna forma masywnego krzyża stawiana w okolicy 1890 roku (może być wcześniejszy), zapewne ma związek z wystąpieniem zarazy we wsi, być może była tutaj mogiła.

    TUTAJ album ze zdjęciami