Gmina Ulhówek,  Szczepiatyn,  Wnęka z Maryjką

Szczepiatyn 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.42549, 23.82441

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Za staraniem Mychayła i żony Tekli i syna Bartka Marczewskich. 1898”.

Litery w inskrypcji są niewyraźne przez to, że były zamalowane. Nazwisko „Marczewski” jest próbą rekonstrukcji, a nie tłumaczeniem. Jest to unikalna figura przydrożna. Jest częściowo podobna do tej z Nowego Brusna. Krzyżyk wieńczący cokół ozdobiony jest na ramionach wypukłymi gwiazdkami, u podstawy ma wieniec z gwiazdką, niżej dwa klęczące i modlące się aniołki, mające miedzy sobą kwiat. Na cokole w górnej kondygnacji znajduje się wnęka z płaskorzeźbą modlącej się postaci, na bokach płaskorzeźby modlących się aniołów, gzymsy ozdabiają wypukłe płaskorzeźby kwiatków. Wśród kamiennych figur przydrożnych, jest to unikalny obiekt, możliwe, że wykonywany na zamówienie.

TUTAJ album ze zdjęciami