Gmina Lubycza Królewska,  Ruda Żurawiecka,  Uszkodzony

Ruda Żurawiecka 10

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.37773, 23.5143

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż staraniem … 23/10 1907”.

Krzyż jest rozbity na kawałki i utrudnia to odczytanie inskrypcji, bowiem fundator znajduje się na pęknięciu. Krzyżyk wieńczący jest zdekompletowany i w okolicy leżą jego pojedyncze kawałki.

TUTAJ album ze zdjęciami