Gmina Lubycza Królewska,  Łazowa,  Uszkodzony,  Wnęka z Maryjką

Łazowa 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.33591, 23.46096

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „M. Boża”. Na cokole znajdowały się także napisy, ale są pobijane i trudno je odczytać, da się zrekonstruować tylko datę „5/11. 1901”.

Figura jest rozbita i zdekompletowana, nie ma elementów krzyżyka w okolicy. Pierwotnie była obok droga, teraz jest tutaj pole. Zapewne podczas prac polowych kamienne elementy zostały rozniesione po okolicy. Na cokole mamy wnękę z płaskorzeźbą modlącej się postaci, nad nią napis: „M. Boża”. Można uznać, że figura przedstawiała coś w rodzaju modlitwy: „Matko Boża” módl się za nami.

TUTAJ album ze zdjęciami