Gmina Lubycza Królewska,  Kniazie,  Uszkodzony

Kniazie 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.33878, 23.50003

Brak inskrypcji. W górnej części cokołu znajdziemy miejsce w wnęką, gdzie znajduje się płaskorzeźba modlącej się postaci. Oryginalny krzyżyk wieńczący uległ zniszczeniu, jego elementy leżą obok podstawy. Obecnie zamontowany jest betonowy zamiennik.

TUTAJ album ze zdjęciami