Gmina Ulhówek

 • Gmina Ulhówek,  Podlodów,  Wnęka z Chrystusem

  Podlodów 1

  Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

  50.45009, 23.74531

  Brak inskrypcji. Jest to jeden z najwyższych kamiennych krzyży/figur, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich rodzaj, czyli w tym przypadku składających się z podstawy schodkowej, cokołu i wieńczącego krzyżyka. Podstawa ma wysokość 30 cm, natomiast cokół razem z krzyżykiem 280 cm, co razem daje 310 cm wysokości. Cokół został wydłużony dzięki umieszczeniu wnęki i w niej dużej płaskorzeźby, zapewne jest to Jezus Chrystus. Krzyżyk wieńczący ozdobiony jest na szczycie belki wypukłą gwiazdką. Jest to unikalny wzór, możliwe, że robiony na specjalne zamówienie.

  TUTAJ album ze zdjęciami

 • Gmina Ulhówek,  Szczepiatyn,  Wnęka z Maryjką

  Szczepiatyn 2

  Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

  50.42549, 23.82441

  Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Za staraniem Mychayła i żony Tekli i syna Bartka Marczewskich. 1898”.

  Litery w inskrypcji są niewyraźne przez to, że były zamalowane. Nazwisko „Marczewski” jest próbą rekonstrukcji, a nie tłumaczeniem. Jest to unikalna figura przydrożna. Jest częściowo podobna do tej z Nowego Brusna. Krzyżyk wieńczący cokół ozdobiony jest na ramionach wypukłymi gwiazdkami, u podstawy ma wieniec z gwiazdką, niżej dwa klęczące i modlące się aniołki, mające miedzy sobą kwiat. Na cokole w górnej kondygnacji znajduje się wnęka z płaskorzeźbą modlącej się postaci, na bokach płaskorzeźby modlących się aniołów, gzymsy ozdabiają wypukłe płaskorzeźby kwiatków. Wśród kamiennych figur przydrożnych, jest to unikalny obiekt, możliwe, że wykonywany na zamówienie.

  TUTAJ album ze zdjęciami

 • Gmina Ulhówek,  Pamiątka zniesienia pańszczyzny,  Szczepiatyn

  Szczepiatyn 4

  Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

  50.42543, 23.82677

  Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka nadanej wolności z 3 maj 1848”.

  Inskrypcja jest zamalowana, widać pojedyncze litery, w tym miejscu jest też przykręcona metalowa figurka Chrystusa ukrzyżowanego. Da się jednak zrekonstruować w całości inskrypcję. Krzyż ma prostą budowę i formę, bez dodatkowych elementów ozdobnych.

  TUTAJ album ze zdjęciami