Gmina Lubycza Królewska,  Krzyż z czaszką i piszczelami,  Zatyle

Zatyle 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35739, 23.49487

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż postawiono na cześć i chwałę Panu Bogu w gromadzie lubyckiej na przysiółku Zatyle. Dnia 2 września RB 1884”.

Na ramionach krzyża znajdziemy skróty IC XC i titulus, a pod nim datę „RB 1884”. Pod płaskorzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego znajduje się symbol czaszki i piszczeli.

TUTAJ album ze zdjęciami