Gmina Lubycza Królewska,  Siedliska

Siedliska 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.26461, 23.55546

Brak inskrypcji. Podobne dwa krzyże znajdziemy w Siedliskach. Jeden z nich ufundowany został w 1860 roku, stąd można domniemać, że ten pochodzi z podobnego okresu.

TUTAJ album ze zdjęciami