Gmina Lubycza Królewska,  Mosty Małe,  Wnęka z Maryjką

Mosty Małe 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30934, 23.56974

Figura zamalowana, możliwe, że jest inskrypcja. W górnej części cokołu znajduje się wnęka z płaskorzeźbą postaci modlącej się. Krzyżyk wieńczący ozdobiony gwiazdką w okręgu na szczycie belki krzyża. Obiekt silnie zerodowany, odpadły elementy cokołu.

TUTAJ album ze zdjęciami