Dęby,  Gmina Lubycza Królewska,  Uszkodzony

Dęby 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29999, 23.48232

Obecnie krzyż jest uszkodzony i jego elementy leżą obok podstawy. Nie ma inskrypcji. Krzyż stał na polach w okolicach wsi: Mrzygłody i Gruszka. Teraz jest tutaj las. Jest to klasyczna forma masywnego krzyża stawiana w okolicy 1890 roku (może być wcześniejszy), zapewne ma związek z wystąpieniem zarazy we wsi, być może była tutaj mogiła.

TUTAJ album ze zdjęciami